Kristen Lewis on ABC World News with Diane Sawyer, April 28, 2010

Kristen Lewis on ABC World News with Diane Sawyer, April 28, 2010